Aqrokonsaltinq

    Dövlət Toxum Fondu ölkədə fəaliyyət göstərən fermerlərin əkdikləri toxumlardan yüksək məhsuldarlıq əldə etməkləri üçün, onlara aqrokonsaltinq xidmətlərini təklif edir. Xidmətlər toxumların regionlar üzrə düzgün seçilməsindən, gübrələrin keyfiyyətli istifadəsindən, şum və səpin işlərinin müvafiq qaydada aparılmasından ibarətdir. Fond bu xidmətləri tovsiyyə etdiyi aqronomların və mütəxəssislərin vasitəsilə həyata keçirir. Qeyd olunan alim-aqronomların siyahısı və onlar haqqında məlumat Dövlət Toxum Fondunun rəsmi web səhifəsinin “Xidmətlər” bölməsində mövcuddur.