Müəssisələr

Ümumi məlumat

Dövlət Toxum Fondunun müəssisələri ardıcıllıqla Xaçmaz, Şəki, Qobustan, Tovuz və Ağcəbədi rayonlarında istismara veriləcəkdir.

Hər bir toxum müəssisəsinin toxum emalı gücü saatda 5 tondur.

Müəssisələr müasir emal avadanlıqlarla bərabər hərəsinin tutumu 3000 ton olmaqla silos kompleksləri ilə də təchiz olunacaqlar.

Burada emal olunmuş toxumları emal etmək, dərmanlamaq, qablaşdırmaq mümkün olacaqdır.

Müəssisələrin aqronomları, eləcə də Toxum Fondunun mütəxəssisləri fermerlərə aqrotexniki qulluq sahəsinə aid konsaltinq xidmətləri də göstərirlər ki, bu xidmətlər həm iqlim həm də torpaq şəraitinə görə daha yüksək məhsuldarlıq almaq üçün faydalı olacaqdır.

Xaçmaz Toxum Emalı Zavodu
Şəki Toxum Emalı Zavodu
QAX DAMAZLIQ İPƏKÇİLİK STANSİYASI
Ağcabədi Toxum Emalı Zavodu