DTF-nun Missiyası ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarını yüksək məhsuldar bitki sortlarının toxumları ilə təchiz etmək, habelə təbii fəlakətə (sel, yanğın, quraqlıq və s.) məruz qalmış bölgələrdə toxuma olan ehtiyacı aradan qaldırmaq, daxili bazarda toxum çatışmazlığının və toxumun qiymət artımının qarşısının alınması ilə bağlı məsələlərinin tənzimlənməsində iştirak etməkdir.
440
TOXUM SATIŞI (TON)
2313
ƏKIN ALTINDA ƏRAZI (HA)
35
FERMER SAYI