Abdin Abdullayev
Alim aqronom
Tərcümeyi hal
Atif Zamanov
Alim aqronom
Tərcümeyi hal
Əflan Cəfərov
- - -
Tərcümeyi hal
Ehtibar İbrahimov
Alim aqronom
Tərcümeyi hal
Elmira Məlikova
- - -
Tərcümeyi hal
Elxan İlyasov
Alim aqronom
Tərcümeyi hal
İmralı Hacıməmmədov
Alim aqronom
Tərcümeyi hal
Maqsud İbrahimov
- - -
Tərcümeyi hal
Nizami Hümmətov
- - -
Tərcümeyi hal
Rafiq Kərimov
- - -
Tərcümeyi hal
Ramik Hüseynov
- - -
Tərcümeyi hal
Sevil Abbasquliyeva
Alim aqronom
Tərcümeyi hal
Sevindik Dünyamalıyev
- - -
Tərcümeyi hal
Seyfulla Hüseynov
Kimya müəllimi
Tərcümeyi hal
Şikar Əhmədov
Fəlsəfə doktoru
Tərcümeyi hal
Təyyub Rzayev
- - -
Tərcümeyi hal
Zeydulla Zeynalov
Alim
Tərcümeyi hal