Rəhbərlik

Alqayıt Hüseynov
Sədr müavini
Məhərrəm Kazımov
Sədrin müşaviri
Xəqani Məmmədov
Sədr