Sığorta Şirkətləri

    Təbii fəlakətlər və digər fors major hadisələr baş verdikdə toxumların siğortalanması əhəmiyyətli dərəcədə vacibdir. Bununla əlaqədar DTF əməkdaşlıq etdiyi siöorta şirkətləri ilə toxum istehsalçılarına işgüzar münasibətlər yaradmağa tövsiyyə edir. Bu prosesləri daha səmərəli idarə etmək üçün yaxın zamanda Azərbaycanda aqrar siğorta mexinzminin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da öz növbəsində aqrar sahədə yarana biləcək əksər riskləri ehtiva edəcək.