Təchizat və Satış
> Yüksək məhsuldar bitki sortları toxumlarının tədarükü
> Tədarük edilən toxumların qablaşdırılması və etiketləşdirilməsi;
> Fondda saxlanılan toxumun siğortalanması;
> Toxumun emalı, saxlanması və satışı;
Biznesin İnkişafı
>Aqro-konsaltinq xidmətlərin göstərilməsi
>Biznesin inkişafı ilə əlaqədar konsaltinq xidmətlərinin göstərilməsi